Письмо ФТС РФ № 01-06/18093 от 2005-06-01 00:00:00

О реестре таможенных перевозчиков Республики Белоруссия

В соответствии с информацией ГТК Республики Белоруссия и в дополнение к письмам ГТК России от 20.11.1998 N 01-15/24254 и от 02.06.1999 N 01-15/15712 направляем обновленный Реестр специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности в области таможенного дела в качестве таможенных перевозчиков (по состоянию на 15 марта 2005 года).
Письмо ФТС России от 27.04.2005 N 01-06/13354 считать утратившим силу.

Первый заместитель
руководителя
генерал-полковник
таможенной службы
В.А.ШАМАХОВ

Приложение

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕЕСТР СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ (ЛИЦЕНЗИЙ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В КАЧЕСТВЕ ТАМОЖЕННОГО ПЕРЕВОЗЧИКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.03.2005

----T---------------T-------------T---------------------------------T-------------T--------------T---------- 
і N іРегистрационныйі  Номер  і    Наименование, место    іДата и номер і   Срок   іПримечаниеі
іп/пі  номер по  і лицензии  і  нахождения, УНН лицензиата  і  решения  і  действия  і     і
і  і  реестру  і       і                 і Коллегии о і  лицензии  і     і
і  і        і       і                 і  выдаче  і       і     і
і  і        і       і                 і лицензии  і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і 1 і   2    і   3   і        4        і   5   і   6    і  7   і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і 1.іТП-1601/0046001і03060/0046022іСовместное предприятие общество і17.01.2004  ідо      і     і
і  і        і       іс ограниченной ответственностью іN 21-ОД   і17.01.2009  і     і
і  і        і       і"Кристаллинтертранс"       і       і       і     і
і  і        і       іг. Гродно, Индурское шоссе, 17  і       і       і     і
і  і        і       іУНН 500544985          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і 2.іТП-0500/0000002і03060/0046030іОбщество с ограниченной     і03.02.2004  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью "ГЕНЕКС"    іN 48-ОД   і13.11.2005  і     і
і  і        і       іг. Смолевичи, ул. Вокзальная,  і       і       і     і
і  і        і       і9, комн. 8            і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100386830          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і 3.іТП-0600/0000004і03060/0046079іОбщество с ограниченной     і15.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью "ГАЛЕОНиК"   іN 94-ОД   і18.09.2005  і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Сурганова, 48-А,  і       і       і     і
і  і        і       ікомн. 19             і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100004809          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і 4.іТП-0600/0000005і03060/0046042іСовместное белорусско-германское і03.02.2004  ідо      і     і
і  і        і       іпредприятие "ХАЛТ" общество с  іN 48-ОД   і12.12.2006  і     і
і  і        і       іограниченной ответственностью  і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Ольшевского, 24,  і       і       і     і
і  і        і       ікомн. 2             і       і       і     і
і  і        і       іУНН 101379889          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і 5.іТП-0600/0000007і03060/0046044іТранспортно-экспедиционное    і03.02.2004  ідо      і     і
і  і        і       іунитарное            іN 48-ОД   і21.03.2006  і     і
і  і        і       іпредприятие "АТЭП-11"      і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Бабушкина, 39,   і       і       і     і
і  і        і       ікомн. 316            і       і       і     і
і  і        і       іУНН 101473753          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і 6.іТП-0600/0000008і03060/0046061іИностранное частное унитарное  і12.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       ітранспортно-экспедиторское    іN 92-ОД   і22.08.2006  і     і
і  і        і       іпредприятие фирмы "Асстра    і       і       і     і
і  і        і       іАссошиэйтед Трафик АГ"      і       і       і     і
і  і        і       і"БТЛ-Белтранслайн"        і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. М. Богдановича,  і       і       і     і
і  і        і       і155, комн. 613          і       і       і     і
і  і        і       іУНН 101546686          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і 7.іТП-0600/0000009і03060/0046062іБелорусско-германское совместное і12.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       іпредприятие закрытое акционерное іN 92-ОД   і24.02.2008  і     і
і  і        і       іобщество "БЕЛФРОСТ"       і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, пос. Сосны,      і       і       і     і
і  і        і       іул. Академика Красина, 201, к. 1 і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100779309          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і 8.іТП-0600/0000010і03060/0046140іСовместное белорусско-австрийскоеі15.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       іпредприятие "Вестинтертранс"   іN 94-ОД   і04.04.2008  і     і
і  і        і       іобщество с ограниченной     і       і       і     і
і  і        і       іответственностью         і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. П. Бровки, 15-405 і       і       і     і
і  і        і       іУНН 800000320          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і 9.іТП-0900/0000011і03060/0046523іИностранное частное унитарное  і15.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       іпроизводственное предприятие   іN 94-ОД   і16.12.2007  і     і
і  і        і       і"Машиностроительная компания   і22.09.2004  і       і     і
і  і        і       і"Промтехника"          іN 376-ОД   і       і     і
і  і        і       іг. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева,і       і       і     і
і  і        і       і110               і       і       і     і
і  і        і       іУНН 809000050          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і10.іТП-0900/0000012і03060/0046090іСовместное предприятие      і22.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       і"Транзит" в форме общества с   іN 101-ОД   і08.12.2008  і     і
і  і        і       іограниченной ответственностью  і       і       і     і
і  і        і       іг. Брест 24,           і       і       і     і
і  і        і       іул. Красногвардейская, 148    і       і       і     і
і  і        і       іУНН 200296713          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і11.іТП-0600/0000013і03060/0046097іОбщество с ограниченной     і24.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью "ОРВЕСТ"    іN 108-ОД   і24.03.2009  і     і
і  і        і       іг. Минск, пер. С. Ковалевской,  і       і       і     і
і  і        і       і63, комн. 305          і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100122501          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і12.іТП-1600/0000014і03060/0046098іОбщество с дополнительной    і24.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью "ТТС Кристалл  іN 108-ОД   і24.03.2009  і     і
і  і        і       іТранс" г. Гродно"        і       і       і     і
і  і        і       іг. Гродно, Индурское шоссе, 17  і       і       і     і
і  і        і       іУНН 500290423          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і13.іТП-0600/0000016і03060/0046115іСовместное предприятие      і24.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       ізакрытое акционерное общество  іN 110-ОД   і18.09.2007  і     і
і  і        і       і"Миллениум групп"        і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, п/у "Колядичи",    і       і       і     і
і  і        і       іул. Бабушкина, 33        і       і       і     і
і  і        і       іУНН 800001490          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і14.іТП-0900/0000017і03060/0046426іСовместное белорусско-германско- іпродлена   ідо      і     і
і  і        і       ішвейцарское предприятие "Бела  і21.05.2004  і23.05.2009  і     і
і  і        і       іТрейдинг Дьюти Фри" - общество с іN 215-ОД (с і       і     і
і  і        і       іограниченной ответственностью  і23.05.2004) і       і     і
і  і        і       іг. Брест, ул. Советская, 73   і       і       і     і
і  і        і       іУНН 200019809          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і15.іТП-0600/0000018і03060/0046437іИностранное частное унитарное  і07.07.2004  ідо      і     і
і  і        і       іторговое предприятие "Новые   іN 263-ОД   і02.08.2009  і     і
і  і        і       івосточные инвестиции" компании  і24.03.2004  і       і     і
і  і        і       і"Новые восточные инвестиции ООО" іN 113-ОД   і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Харьковская, 90,  і       і       і     і
і  і        і       іофис 25             і       і       і     і
і  і        і       іУНН 101302363          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і16.іТП-0900/0000019і03060/0046541іСовместное белорусско-швейцарскоеі24.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       іпредприятие "Вайтнауэр-Брест"  іN 113-ОД   і21.10.2009  і     і
і  і        і       ізакрытое акционерное общество  іпродлена   і       і     і
і  і        і       іг. Брест, ул. Московская,    і21.10.2004  і       і     і
і  і        і       і332/4, к. 1           іN 414-ОД   і       і     і
і  і        і       іУНН 200605263          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і17.іТП-0600/0000020і03060/0046141іОбщество с ограниченной     і24.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью "ТЭП      іN 112-ОД   і31.01.2007  і     і
і  і        і       і"Белгрузавтотранс"        і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, п/у "Колядичи",    і       і       і     і
і  і        і       іул. Бабушкина, 33, к. 4     і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100823427          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і18.іТП-0600/0000021і03060/0046143іТранспортно-техническое     і24.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       іобщество с ограниченной     іN 112-ОД   і26.03.2008  і     і
і  і        і       іответственностью         і       і       і     і
і  і        і       і"Транстехсервис"         і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, 1-й Измайловский    і       і       і     і
і  і        і       іпер., 51, комн. 2        і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100094489          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і19.іТП-0900/0000023і03060/0046155іОткрытое акционерное общество  і02.04.2004  ідо      і     і
і  і        і       і"Лорри-Сервис"          іN 130-ОД   і14.04.2008  і     і
і  і        і       іг. Брест, ул. Дубровская, 36   і       і       і     і
і  і        і       іУНН 200246280          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і20.іТП-0900/0000024і03060/0046165іСовместное белорусско-      і02.04.2004  ідо      і     і
і  і        і       іроссийское предприятие      іN 130-ОД   і10.07.2008  і     і
і  і        і       і"ВЕСТАВТО" в форме открытого   і       і       і     і
і  і        і       іакционерного общества      і       і       і     і
і  і        і       іг. Брест, дер. Старые Задворцы  і       і       і     і
і  і        і       іУНН 200316502          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і21.іТП-0900/0000025і03060/0046621іИностранное частное унитарное  і15.03.2005  ідо      і     і
і  і        і       ітранспортно-торговое       іN 108-ОД   і15.03.2010  і     і
і  і        і       іпредприятие "Вельц-Брест"    і       і       і     і
і  і        і       іфирмы "Вельц международная    і       і       і     і
і  і        і       іэкспедиция ООО"         і       і       і     і
і  і        і       іг. Брест, ул. Пушкинская, 19   і       і       і     і
і  і        і       іУНН 200209808          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і22.іТП-0600/0000026і03060/0046171іРеспубликанское унитарное    і02.04.2004  ідо      і     і
і  і        і       іпредприятие "Национальная    іN 130-ОД   і08.01.2007  і     і
і  і        і       іавиакомпания "Белавиа"      і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Немига, 14     і       і       і     і
і  і        і       іУНН 600390798          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і23.іТП-0600/0000028і03060/0046175іОбщество с ограниченной     і02.04.2004  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью "БЕЛСИС"    іN 130-ОД   і02.09.2007  і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Воронянского,   і       і       і     і
і  і        і       і7, к. 32             і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100013781          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і24.іТП-0400/0000029і03060/0046225іОбщество с дополнительной    і24.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью "ТрансСервис"  іN 111-ОД   і05.07.2007  і     і
і  і        і       іБрестская обл., г. Пинск, ул.  і       і       і     і
і  і        і       іБрестская, 135          і       і       і     і
і  і        і       іУНН 290134661          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і25.іТП-0600/0000030і03060/0046231іТранспортно-экспедиционное    і24.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       ічастное унитарное предприятие  іN 111-ОД   і15.07.2008  і     і
і  і        і       і"РЕЗОНАНС"            і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Одесская, 10    і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100025732          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і26.іТП-2000/0000031і03060/0046232іОткрытое акционерное общество  і02.04.2004  ідо      і     і
і  і        і       і"БобруйскАТЭП"          іN 131-ОД   і11.04.2008  і     і
і  і        і       іг. Бобруйск, ул. Орджоникидзе,  і       і       і     і
і  і        і       і100               і       і       і     і
і  і        і       іУНН 700071974          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і27.іТП-1400/0000032і03060/0046238іОбщество с дополнительной    і02.04.2004  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью "ОЛВА ТРЕЙД"  іN 131-ОД   і06.03.2008  і     і
і  і        і       іг. Гомель, ул. Борисенко, 3   і       і       і     і
і  і        і       іУНН 400443469          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і28.іТП-0600/0000033і03060/0046245іБелорусско-швейцарское      і14.04.2004  ідо      і     і
і  і        і       ісовместное предприятие общество іN 149-ОД   і06.02.2006  і     і
і  і        і       іс ограниченной ответственностью і       і       і     і
і  і        і       і"ФЕРНТРАНС"           і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Радиальная, 40-502Аі       і       і     і
і  і        і       іУНН 101481898          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і29.іТП-0400/0000034і03060/0046252іБелорусско-австрийское      і14.04.2004  ідо      і     і
і  і        і       ісовместное предприятие "Динамо  іN 149-ОД   і21.11.2005  і     і
і  і        і       іПрограм Текстиль" в форме    і       і       і     і
і  і        і       іобщества с ограниченной     і       і       і     і
і  і        і       іответственностью         і       і       і     і
і  і        і       іг. Пинск, ул. Федотова, 9    і       і       і     і
і  і        і       іУНН 800000438          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і30.іТП-0600/0000035і03060/0046265іОбщество с ограниченной     і27.04.2004  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью         іN 166-ОД   і31.05.2006  і     і
і  і        і       і"Интертрансавто"         і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Папанина, 7, к. 44 і       і       і     і
і  і        і       іУНН 190080211          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і31.іТП-0900/0000036і03060/0046285іИностранное унитарное частное  і26.04.2004  ідо      і     і
і  і        і       ітранспортное предприятие     іN 165-ОД   і24.04.2007  і     і
і  і        і       і"РОЙС" компании "Прайм Кэпитал  і       і       і     і
і  і        і       іЛимитед"             і       і       і     і
і  і        і       іБрестский р-н, д. Вычулки,    і       і       і     і
і  і        і       іул. Центральная, 85       і       і       і     і
і  і        і       іУНН 200701207          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і32.іТП-0600/0000037і03060/0046286іБелорусско-австрийское      і26.04.2004  ідо      і     і
і  і        і       ісовместное предприятие      іN 165-ОД   і29.11.2007  і     і
і  і        і       і"Автопромснаб-Спедишн"      і       і       і     і
і  і        і       іобщество с ограниченной     і       і       і     і
і  і        і       іответственностью         і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. П. Бровки, 15,   і       і       і     і
і  і        і       ікорп. 5, к. 200         і       і       і     і
і  і        і       іУНН 101544137          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і33.іТП-0600/0000039і03060/0046300іСовместное общество с      і26.04.2004  ідо      і     і
і  і        і       іограниченной ответственностью  іN 164-ОД   і17.01.2009  і     і
і  і        і       і"М&М МИЛИТЦЕР & МЮНХ"      і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Радиальная, 40,  і       і       і     і
і  і        і       ік. 617              і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100655424          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і34.іТП-0600/0000041і03060/0046310іОбщество с ограниченной     і30.04.2004  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью "МАРИ"     іN 175-ОД   і28.04.2006  і     і
і  і        і       іМинская обл., Минский р-н,    і       і       і     і
і  і        і       іп/о Озерцо, Менковский тракт, 4 і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100220943          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і35.іТП-0600/0000043і03060/0046422іИностранное частное унитарное  і25.05.2004  ідо      і     і
і  і        і       ітранспортное предприятие     іN 219-ОД   і25.05.2009  і     і
і  і        і       і"ВАНБЕРГ"            і       і       і     і
і  і        і       іМинская обл.,          і       і       і     і
і  і        і       іСмолевичский р-н, д. Орешники  і       і       і     і
і  і        і       іУНН 101538513          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і36.іТП-0500/0000044і03060/0046457іОбщество с ограниченной     і12.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью "АЭРОСТАР"   іN 92-ОД   і18.07.2005  і     і
і  і        і       іМинская обл., г. Смолевичи, ул. і17.06.2004  і       і     і
і  і        і       іТорговая, 16           іN 237-ОД   і       і     і
і  і        і       іУНН 600299506          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і37.іТП-0600/0000046і03060/0046458іОбщество с дополнительной    і07.07.2004  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью "ВаДи"     іN 262-ОД   і07.07.2009  і     і
і  і        і       іМинская обл., Пуховичский    і       і       і     і
і  і        і       ірайон, г. Марьина Горка, ул.   і       і       і     і
і  і        і       іОктябрьская, 75, комн. 26    і       і       і     і
і  і        і       іУНН 600476318          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і38.іТП-0600/0000047і03060/0046513іБелорусско-германское      і27.09.2004  ідо      і     і
і  і        і       ісовместное предприятие      іN 383-ОД   і27.09.2009  і     і
і  і        і       і"Доминик" общество с       і       і       і     і
і  і        і       іограниченной ответственностью  і       і       і     і
і  і        і       іМинский р-н, д. Кунцевщина,   і       і       і     і
і  і        і       ікольцевая дорога, 34 км     і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100349064          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і39.іТП-0600/0000049і03060/0046553іОткрытое акционерное общество  і15.03.2004  ідо      і     і
і  і        і       і"Белмагистральавтотранс"     іN 94-ОД   і28.01.2007  і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Бабушкина, 39   і30.04.2004  і       і     і
і  і        і       іУНН 101235482          іN 177-ОД   і       і     і
і  і        і       і                 і10.09.2004  і       і     і
і  і        і       і                 іN 363-ОД   і       і     і
і  і        і       і                 і21.10.2004  і       і     і
і  і        і       і                 іN 414-ОД   і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і40.іТП-0600/0000050і03060/0046514іСовместное белорусско-германское і27.09.2004  ідо      і     і
і  і        і       іпредприятие "ВЕСТТРАНСЛАЙН"   іN 383-ОД   і27.09.2009  і     і
і  і        і       іобщество с ограниченной     і       і       і     і
і  і        і       іответственностью         і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Обойная, д. 4/1,  і       і       і     і
і  і        і       іофис 1001            і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100862788          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і41.іТП-0600/0000052і03060/0046568іТранспортное частное унитарное  і18.11.2004  ідо      і     і
і  і        і       іпредприятие "ЭРКЮЛЬ"       іN 459-ОД   і18.11.2009  і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Сторожевская, 8-4 і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100872922          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і42.іТП-0600/0000053і03060/0046569іОбщество с ограниченной     і18.11.2004  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью "ВЕГАС"     іN 459-ОД   і18.11.2009  і     і
і  і        і       іг. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева,і       і       і     і
і  і        і       і110               і       і       і     і
і  і        і       іУНН 200613829          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і43.іТП-0600/0000054і03060/0046534іБелорусско-австрийское      і24.11.2004  ідо      і     і
і  і        і       ісовместное предприятие "ДЖЕНТИ- іN 464-ОД   і24.11.2009  і     і
і  і        і       іСПЕДИШН" общество с       і       і       і     і
і  і        і       іограниченной ответственностью  і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Платонова, 10-601 і       і       і     і
і  і        і       іУНН 800001646          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і44.іТП-0600/0000056і03060/0046583іБелорусско-австрийское      і08.12.2004  ідо      і     і
і  і        і       ісовместное предприятие "РР-ТРАНС"іN 479-ОД   і08.12.2009  і     і
і  і        і       іобщество с ограниченной     і       і       і     і
і  і        і       іответственностью         і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Железнодорожная, 23і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100342442          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і45.іТП-0600/0000057і03060/0046584іОбщество с ограниченной     і08.12.2004  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью "ГРУЗЭКСПО"   іN 49-ОД   і08.12.2009  і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Серова, 4-202   і       і       і     і
і  і        і       іУНН 101497566          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і46.іТП-0600/0000058і03060/0046585іПроизводственное частное     і08.12.2004  ідо      і     і
і  і        і       іунитарное предприятие "ПЕРЕДОВЫЕ іN 479-ОД   і08.12.2009  і     і
і  і        і       іТЕХНОЛОГИИ"           і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Воронянского, 7-32 і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100977215          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і47.іТП-0900/0000059і03060/0046538іИностранное частное транспортно- і20.12.2004  ідо      і     і
і  і        і       іэкспедиционное унитарное     іN 497-ОД   і20.12.2009  і     і
і  і        і       іпредприятие "ЕВРОВИЛТРАНС"    і       і       і     і
і  і        і       іг. Брест, ул. Красногвардейская, і       і       і     і
і  і        і       ід. 148              і       і       і     і
і  і        і       іУНН 800014621          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і48.іТП-0600/0000060і03060/0046606іЗакрытое акционерное общество  і30.04.2004  ідо      і     і
і  і        і       і"СОВАВТО-МИНСК"         іN 182-ОД   і30.04.2009  і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Олешева, д. 5, к. 1і18.01.2005  і       і     і
і  і        і       іУНН 100363881          іN 19-ОД   і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і49.іТП-0600/0000061і03060/0046599іОбщество с ограниченной     і18.01.2005  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью "ТАЙТРАНС"   іN 19-ОД   і18.01.2010  і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Собиова, 22-1   і       і       і     і
і  і        і       іУНН 101143325          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і50.іТП-0600/0000062і03060/0046712іОбщество с дополнительной    і11.02.2005  ідо      і     і
і  і        і       іответственностью "ПРОДБУС"    іN 70-ОД   і11.02.2010  і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. К. Либкнехта, 45-2 і       і       і     і
і  і        і       іУНН 101270023          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і51.іТП-0600/0000063і03060/0046607іОбщество с ограниченной     іот      ідо      і     і
і  і        і       іответственностью         і10.02.2005  і10.02.2010  і     і
і  і        і       і"АВТОЛАЙТТРАНЗИТ"        іN 65-ОД   і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Нахимова, 17-7   і       і       і     і
і  і        і       іУНН 101428039          і       і       і     і
+---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+----------+
і52.іТП-0600/0000064і03060/0046708іИностранное частное унитарное  іот      ідо      і     і
і  і        і       ітранспортно-торговое       і09.03.2005  і09.03.2010  і     і
і  і        і       іпредприятие "АУППЕРЛЕ Г.М.Б.Х." іN 88-ОД   і       і     і
і  і        і       іОбщества с ограниченной     і       і       і     і
і  і        і       іответственностью "АУППЕРЛЕ    і       і       і     і
і  і        і       іГ.М.Б.Х."            і       і       і     і
і  і        і       іг. Минск, ул. Хмелевского, 31  і       і       і     і
і  і        і       іУНН 100367981          і       і       і     і
L---+---------------+-------------+---------------------------------+-------------+--------------+-----------